Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.

Program

Znanstveno-stručni skup
Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika
održat će se 25. i 26. rujna 2020. u Osijeku
u organizaciji Odjela za matematiku i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Raspored izlaganja

Usmena izlaganja traju najviše 20 minuta (uz 10 minuta za raspravu). Raspored izlaganja bit će objavljen 10. rujna 2020.

Više

Radionica

Ako želite održati radionicu tijekom koje bi se metode Vaših lingvističkih istraživanja mogle isprobati u računalnim učionicama, na raspolaganju su vam 60-minutni termini. Ako sudionicima trebate unaprijed instalirati softver za svoju radionicu, navedite to u sažetku. Popis radionica bit će objavljen naknadno.

Više

Knjižica sažetaka

Ovdje će biti postavljena knjižica sažetaka sa Skupa. Za sada možete preuzeti samo Letak.

Više