Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.

Mjesto

Otvorenje Skupa i pozvana predavanja održat će se u Auli Rektorata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Trg Svetog Trojstva 3). Ostala predavanja i radionice održavat će se na Filozofskom fakultetu (Lorenza Jägera 9) i Odjelu za matematiku (Trg Ljudevita Gaja 6).

SVEUČILIŠTE U OSIJEKU

http://www.unios.hr/

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK

https://www.ffos.unios.hr/

ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

https://www.mathos.unios.hr/