Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.


Knjiga sažetaka (2021): Preuzmite [PDF, 2.5MB].

Zlatna formula

Zlatna formula hrvatskoga jezika ča – kaj – što hrvatsko je nematerijalno kulturno dobro upisano na Listu nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske u studenome 2019. godine. Autor toga naziva, predlagatelj te autor koncepcije očuvanja znanja i praksi koje pruža tijesna povezanost govora hrvatskoga jezika jest dr. Drago Štambuk.

Sam naziv izražava međupovezanost govora triju narječja hrvatskoga jezika, čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga, koja je veća nego što se do sada tvrdilo. Na Skupu će se pokazati da Formula pokriva svu dijalekatsku raznolikost, ali i povijest hrvatskoga jezika sa svim trima stilizacijama počevši od fonologije, preko leksika do sintakse (npr. tronaglasni sustav; glagoli govorenja; upitne rečenice). Najbolji način pokazivanja te ujedinjujuće snage Zlatne formule jest stvaranje relevantnih računalnih korpusa dijalektalne i povijesnojezične građe te brza i precizna obrada podataka, a konferencija Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika ča – kaj – što nastojat će odgovoriti na pitanje kako to postići.