Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.


Knjiga sažetaka (2021): Preuzmite [PDF, 2.5MB].

Knjižica sažetaka

Ovdje će biti postavljena knjižica sažetaka sa Skupa.
Za sada možete preuzeti samo Letak.

Letak se sastoji od vanjske [13,7 MB] i unutarnje [4,7 MB ] stranice A4 formata. Oprez, riječ je o PDF dokumentima visoke rezolucije, tj. memorijskog zahtjeva (duže učitavanje u računalo, ako imate slabu vezu).