Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.

Važni datumi

Slanje (novih) sažetaka otvara se 15. lipnja 2020.

  • Nova prijava sažetaka putem portala EasyChair završena je 15. srpnja 2020.
    (Već prijavljeni sažetci za planirani Skup u svibnju, ne trebaju se ponovno slati)
  • Autori će o rezultatu recenzije, odnosno prihvaćanju ili odbijanju sažetka, biti obaviješteni najkasnije do 1. kolovoza 2020.
  • Konačnu, ispravljenu inačicu prihvaćenih sažetaka s prijevodom na engleski jezik treba poslati putem portala EasyChair do 1. rujna 2020.
  • Konferencija počinje u petak, 25. rujna 2020.