Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.


Knjiga sažetaka (2021): Preuzmite [PDF, 2.5MB].

Kotizacija

Kotizacija

VAŽNO (objavljeno 24. kolovoza): Skup će se održati online i neće biti potrebno plaćati kotizaciju.

 

Svi registrirani sudionici plaćaju kotizaciju.

Kotizacija uključuje e-publikaciju sažetaka na službenoj stranici skupa CLFG-2020 te CD sa sažecima i materijalima, kao i zajedničku večeru 25. rujna, zajednički ručak 26. rujna te okrijepe tijekom stanki.

Registrirani sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju na Skupu.

Sudionici bez izlaganja, kao i ostali zainteresirani, mogu bez registracije prisustvovati svim predavanjima i radionicama. 

 

Iznos kotizacije

Rana uplata (do 1. rujna 2020.): doktorski studenti 40€ (300 KN), ostali 90€ (670 KN).

Kasna uplata (od 1. do 20. rujna 2020.): doktorski studenti 50€ (370 KN), ostali 100€ (740 KN).

Upute za plaćanje

Plaćanje se vrši putem opće uplatnice ili internetskim bankarstvom. Prilikom plaćanja potrebno je navesti ime i prezime, adresu i OIB platitelja te podatke o instituciji, u slučaju da je potvrda o plaćanju naslovljena na instituciju. Za model je potrebno upisati 00, a za poziv na broj OIB (ako je potvrda o plaćanju naslovljena na instituciju, potrebno je upisati OIB institucije).

Kotizacija se uplaćuje u korist primatelja:

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU – ODJEL ZA MATEMATIKU
TRG LJUDEVITA GAJA 6
31000 OSIJEK

IBAN: HR37 2500 0091 4020 0004 9

BIC: HAABHR22

BANKA: ADDIKO BANK D.D.

 

Nije predviđen povrat uplaćenih kotizacija.