Znanstveno-stručni skup

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.


Knjiga sažetaka (2021): Preuzmite [PDF, 2.5MB].

Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika

Osijek, 25. i 26. rujna 2020.

Knjiga sažetaka (2021): Preuzmite [PDF, 2.5MB].

Poziv

Potencijalni autori pozivaju se da pošalju sažetak za prezentaciju, poster ili radionicu.

Više

Zlatna formula

Zlatna formula hrvatskoga jezika ča – kaj – što hrvatsko je nematerijalno kulturno dobro upisano na Listu nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske u studenome 2019. godine. Autor toga naziva, predlagatelj te autor koncepcije očuvanja znanja i praksi koje pruža tijesna povezanost govora hrvatskoga jezika jest dr. Drago Štambuk.

Više

Važni datumi

Slanje (novih) sažetaka otvara se 15. lipnja 2020.

Više

Program

Znanstveno-stručni skup
Računalno jezikoslovlje i Zlatna formula hrvatskoga jezika
održat će se 25. i 26. rujna 2020. u Osijeku
u organizaciji Odjela za matematiku i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Više

Mjesto

VAŽNO (objavljeno 24. kolovoza): Skup će se održati online i neće biti potrebno plaćati kotizaciju, ni tražiti smještaj. Otvorenje Skupa i pozvana predavanja održat će se u Auli Rektorata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Trg Svetog Trojstva 3). Ostala predavanja i radionice održavat će se na Filozofskom fakultetu (Lorenza Jägera 9) i Odjelu za matematiku (Trg Ljudevita Gaja 6).

Više